Αρρωσταίνουν οι μέλισσες;


Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έτσι και οι μέλισσες κατά την διάρκεια της σύντομης ζωής τους, είναι δυνατόν να προσβληθούν από ασθένειες που πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Κάποιες από αυτές τις ασθένειες αντιμετωπίζονται από το ίδιο το μελίσσι ενώ άλλες χρειάζονται την παρέμβαση του μελισσοκόμου.

Οι μέλισσες ανήκουν στα είδη των εντόμων που ζουν σε κοινωνικές ομάδες. Η επιτυχημένη άμυνα στα αίτια των ασθενειών (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιοί κλπ) αποτελεί την βάση για την διατήρηση της υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας των μελισσών.


Ασθένειες μελισσών, Μελίριο

Ως κοινωνία οι μέλισσες είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά μία μόλυνση, ενεργοποιώντας διάφορους μηχανισμούς, όπως η θανάτωση των άρρωστων ατόμων και η απομάκρυνση του μολυσμένου γόνου. Σύμφωνα με τους ερευνητές οι μέλισσες διαθέτουν ανοσοποιητικό σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει κατά κύριο λόγο τα βακτήρια, ενώ υπάρχουν αναφορές για μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αντιμικροβιακή δράση.

Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα νοσήματα των μελισσών είναι η σηψιγονία (θάνατος και σάπισμα του γόνου, αιτία τα βακτήρια Bacillus larvae ή Melissocous pluton), η ασκοσφαίρωση (λευκές αποξηραμένες και μουμιοποιημένες προνύμφες, αιτία ο μύκητας Ascosphaera apis) η νοζεμίαση (ασθένεια του εντερικού συστήματος, αιτία το πρωτόζωο Nosemia apis) και η βαρόαση (αποδυνάμωση της μέλισσας, αιτία το ακάρι Varroa jacobsoni).

Στη μελισσοκομία ορισμένες ασθένειες οδηγούν τόσο σε δραματική μείωση της παραγωγής όσο και στην συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου. Ο μελισσοκόμος καλείται να είναι ενημερωμένος για τις ασθένειες, να είναι σε θέση να προσδιορίσει κάποιες από αυτές, με βάση την κλινική εικόνα των μελισσών και να μπορεί να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς, αφενός για να αντιμετωπίσει την ίδια την ασθένεια στα μελίσσια του και αφετέρου να προστατέψει τα μελισσοσμήνη άλλων μελισσοκόμων, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, από πιθανή εξάπλωση των μολύνσεων.

Στη σύγχρονη μελισσοκομία απαιτούνται γνώσεις, ενημέρωση, επαγρύπνηση και προστασία της ζωής του ζωικού κεφαλαίου που συνεχώς βρίσκεται εκτεθειμένο σε διάφορους κινδύνους μεταξύ άλλων και των ασθενειών.


38 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων