Ημερολόγιο εργασιών της μέλισσας

 

Η δομή της κοινωνίας της μέλισσας είναι υποδειγματική. Οι εργασίες είναι μοιρασμένες με εξαιρετικό τρόπο και σχετίζονται με την ηλικία της μέλισσας και τις δυνατότητες που έχει αποκτήσει σε κάθε φάση της ζωής της.

 

Μόλις η μέλισσα βγει από το κελί της, ξεκινά ο εργασιακός της βίος:

 

Από την 1η ώς την 6η μέρα ασχολείται με την καθαριότητα

Από την 3η ώς την 5η μέρα σφραγίζει τα κελιά με τον γόνο

Από την 6η ώς την 13η μέρα φροντίζει τον γόνο, εργάζεται ως τροφός ή συνοδός

Από την 10η ώς την 20ή μέρα παραλαμβάνει τροφές και αποθηκεύει τη γύρη

Από την 13η ώς την 20ή μέρα εργάζεται στο χτίσιμο των κελιών

Από την 15η ώς την 23η μέρα φροντίζει για τον αερισμό χρησιμοποιώντας τα φτερά της

Από την 16η ώς την 28η μέρα μεριμνά για τη φρούρηση της εισόδου της κυψέλης

Από την 20ή ώς και το τέλος της ζωής της συλλέγει τροφή , νερό , πρόπολη...

 

Η κατανομή των εργασιών είναι αποτέλεσμα της γενετικής τους καταβολής σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενώ είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας τους. Μια μέλισσα ζει περίπου 35-45 μέρες από την άνοιξη ως το φθινόπωρο και περίπου 2-3 μήνες την χειμερινή περίοδο.