Μέλι: Γλυκιά...λύση για τον βήχα των παιδιών

Εντυπωσιακά αποτελέσματα για την βελτίωση του νυχτερινού ύπνου των παιδιών, δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. 

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι H.A.Cohen και συνεργάτες και
δημοσίευσαν με τίτλο  «Effect  of  Honey  on  Nocturnal  Cough and Sleep Quality:
A  Double - blind,  Randomized,  Placebo-Controlled Study»,  διαπιστώθηκε  ότι  η
χορήγηση  μελιού  πριν από  τον  ύπνο  σε παιδιά με λοίμωξη του αναπνευστικού
συστήματοςβελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα.

Στην  έρευνα  συμμετείχαν  300  παιδιά  ηλικίας  ενός  μέχρι  πέντε  ετών,  από  6
διαφορετικές κλινικές, με λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος,
νυχτερινό βήχα και διάρκεια ασθένειας μεγαλύτερη από 7 ημέρες. 
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκα τρια διαφορετικά είδη μελιού: από ευκάλυπτο, από
θυμάρι και μέλι εσπεριδοειδών.

Τα 300 παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Στις πρώτες τρεις χορηγήθηκε στα
παιδιά 10 γραμμάρια μελιού, ενώ στην τέταρτη ομάδα χορηγήθηκε εικονικό μέλι τριάντα λεπτά πριν το παιδί πάει για ύπνο. Από τους 300 ασθενείς που συμμετείχαν, 270 ( 89,7 %) ολοκλήρωσαν τη μελέτη.

Οι γονείς των παιδιών κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα παιδιά τόσο πριν, όσο και μετά την αγωγή σχετικά με:
• Τη συχνότητα του νυκτερινού βήχα το προηγούμενο βράδυ. 
• Τη σοβαρότητα του βήχα 
• Την ενοχλητική φύση του βήχα. 
• Την ποιότητα του ύπνου των παιδιών αλλά και των γονιών

Ουσιαστική βελτίωση στα συμπτώματα υπήρξε σε αυτούς που χορηγήθηκαν τα τρία είδη μελιού. Μεταξύ τους οι ποικιλιες δεν παρουσιάζουν διαφορές. 

Το μέλι συνιστάται ως πρόσθετο μέτρο για την βελτίωση των συμπτωμάτων κρυολογήματος, αποτελεί δε μια άμεση, φθηνή και φυσική λύση για τον βήχα των παιδιών... αλλά γιατί όχι και των ενηλίκων.

 
Μέλι, γλυκιά λύση για τον βήχα των παιδιών